3K platforma – Zlínsko a Luhačovicko

Společná setkání členů destinační SPOLEČNOSTI a aktérů cestovního ruchu nám slouží k tomu, abychom dokázali vzájemně propojit síly, sdílet inspiraci, nápady a know-how, společně pracovat na tom, aby naše destinace dělala zdárné krůčky na cestě ke své dospělosti. 3K platforma se schází několikrát ročně napříč regionem, řešíme společně strategii rozvoje turistické oblasti Zlínsko a luhačovicko, aktivujeme a budujeme turistické produkty, řešíme marketing, práci s daty, podporu partnerství a další aktuální témata. 

Pokud vás zajímá rozvoj cestovního ruchu na Zlínsku a Luhačovicku a rádi byste se připojili k naší platformě, ozvěte se Janě Tkadlecové, která setkání koordinuje. Telefon: +420 774 230 151 | E-mail: tkadlecova@zlinsko-luhacovicko.cz

Důležité odkazy

PLÁNOVANÁ SETKÁNÍ:

Další návrhy setkávání jsou uvedeny v operativním strategickém dokumentu Akční a marketingový plán pro rok 2023 v rámci Rozvoje 3 K platformy. 

MÁME ZA SEBOU: