Eta - Umění (a) spotřebiče

  • Datum konání:19.3. - 15.4.2019
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14/15 Baťův institut
  • Telefon:+420 573 032 220
  • WWW:www.galeriezlin.cz
Úvodní obrázek článku Výstava je uspořádána ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích a Národním technickým muzeem v Praze. Věnuje se historii podniku ETA (Elektro-Praga Hlinsko), který byl monopolním výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost. Podnik se od 50. let rozrůstal a svou produkci úspěšně vyvážel nejen do zemí RVHP, ale i na západ. Díky tomu byl nucen své výrobky neustále zdokonalovat a obměňovat, což jinak u nás vůbec nebylo běžné. Od poloviny padesátých let také měli velký podíl na návrzích průmysloví výtvarníci. Klíčovou osobností byl Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů 20. století, který je podepsán pod většinou zdejších výrobků do roku 1989.