30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice

Úvodní obrázek článku 30. ROČNÍK úterý 11. 7. - sobota 15. 7. 2023 úterý 11. 7. 2023 16.30 hodin busta Leoše Janáčka SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU Za účasti čestných hostů a Žesťové harmonie. 20.00 hodin, Lázeňské náměstí, při nepřízni počasí kostel Svaté Rodiny FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO P. VYKOPALOVÁ – soprán, M. VRBOVÁ – alt, P. LEVÍČEK – tenor, V. JEŘÁBEK – bas LEOŠ SVÁROVSKÝ – dirigent, PETR FIALA – sbormistr Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95, Z Nového světa L. Janáček: Glagolská mše Středa 12. 7. 2023 19.30 hodin, Lázeňské divadlo IRVIN VENYŠ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE MAREK ŠTILEC - dirigent Program: O. Respighi: Staré tance a árie – 3. suita per archi W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, K 622 S. Bodorová: Babadag pro klarinet a smyčce W. A. Mozart: Symfonie A dur (č. 29) K 201 Čtvrtek 13. 7. 2023 19.30 hodin, Lázeňské divadlo SMETANOVO TRIO JITKA ČECHOVÁ – klavír, JAN TALICH – housle, JAN PÁLENÍČEK – violoncello Program: J. Haydn: Trio G dur „All´ Ongarese" B. Martinů: Klavírní trio C dur H. 332 P. I. Čajkovskij: Klavírní trio a moll, op. 50, „Na paměť velkého umělce" Pátek 14. 7. 2023 19.30 hodin, Lázeňské divadlo PETR NOUZOVSKÝ A SLOVAK SINFONIETTA ŽILINA ADAM SEDLICKÝ – dirigent Program: J. Mysliveček: Sinfonia D dur J. Haydn: Koncert D dur pro violoncello a orchestr Hob. VIIb:2 L. Janáček: Suita pro smyčce G. Holst: St. Paul Suite op. 29 č. 2 Sobota 15. 7. 2023 15.00 hodin, Lázeňské divadlo JANÁČKOVA KLAVÍRNÍ TVORBA Klavírista JAN JIRASKÝ nás slovem i živě interpretovanou hudbou provede vývojem Janáčkova klavírního díla od prvotin z období lipských studií (Zdenčiny variace) až po poslední měsíce skladatelova života (Vzpomínka). Přiblíží známé i méně známé okolnosti geneze jednotlivých skladeb, přiblíží tvůrčí filozofii autora, vlivy inspiračních zdrojů i skladatelova klavíru Ehrbar na jeho hudební jazyk a klavírní stylizaci. 19.30 hodin, kostel Svaté Rodiny BOEMO VIRTUOSO Věhlasný Morzinův orchestr a hudební život v barokní Praze. COLLEGIUM MARIANUM ONDŘEJ ŠINDELÁŘ – barokní fagot JANA SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí LENKA TORGESEN – barokní housle, koncertní mistr Program: A. Vivaldi: Sinfonia g moll, RV 157 F. Jiránek: Concerto D dur, Jk 11 J. J. I. Brentner: Concerto G dur No. IV „Vigil Nocturnus" G. A. Brescianello: Chaconne a 6 F. Jiránek: Concerto g moll pro fagot, smyčce a basso continuo, Jk 21 A. Reichenauer: Triosonáta D dur pro dvoje housle a basso continuo A. Vivaldi: Concerto g moll „La notte" pro flétnu, fagot, smyčce a basso continuo, RV 107 DOPROVODNÝ PROGRAM FESTIVALU 1. – 31. 7. 2023, hala Vincentka, ulice Dr. Veselého, kolonáda JANÁČKOVY CESTY, výstava PŘÍBĚHY KRAJINY A MALÍŘŮ LUHAČOVIC, výstava LUHAČOVICE – PRAMENY HUDEBNÍ INSPIRACE, výstava 10. – 14. 7. 2023 DOBRODRUŽSTVÍ S BYSTROUŠKOU 2. ročník interaktivního hudebně výtvarného workshop pro děti 10. – 16. 7. 2023 – hotel Alexandria, Lázeňská cukrárna OCHUTNEJTE JANÁČKOVY OBLÍBENÉ RECEPTY Z MÁŘINY KUCHAŘKY Úterý 11. 7. 2023, 14.30 hodin S CALMOU ZA JANÁČKEM komentovaná vycházka po stopách L. Janáčka s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Cama. Středa 12. 7. 2023, 16.00 hodin, Lázeňské náměstí RUKY NA DUDY Stará beskydská muzika Milana Friedla „Píseň ZEMĚ" - historie, tradiční hudba, hudební nástroje Beskyd a Javorníků. Čtvrtek 13. 7. 2023, 15.00 hodin, kino Elektra IL BOEMO Historický film režiséra Petra Václava o životě a tvorbě hudebního skladatele J. Myslivečka. Pátek 14. 7. 2023, 16.00 hodin, Lázeňské náměstí JANÁČEK: PERLIČKY ŽIVOTA ... Účinkuje folklorní soubor DĚCKA Z KUNOVIC. Folklor byl pro Janáčka zdrojem jeho tvořivosti, byl pro něj čistou studnicí skladatelské pravdy a pravdivosti. Ráz krajiny, kterou se tak rád procházel, lidé a originalita jejich mluvy, zvyků a slavností zapůsobili na Janáčkovu duši neodolatelným a trvalým kouzlem. Z žánrů lidové slovesnosti přináší folklorní soubor Děcka z Kunovic malé Perličky života, inspirované prožitky Leoše Janáčka, jeho vnímáním, poznáním a zkušenostmi... Neděle 16. 7. 2023 NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU LEOŠE JANÁČKA V BRNĚ Zájezd pořádá Informační centrum na kolonádě.