NOVÝ ZAČÁTEK – POHLEDY DO SBÍREK

  • Datum konání:21.6. - 8.10.2023
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT | KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
  • Telefon:+420 573 032 111
  • E-mail:info@14-15.cz
  • WWW:www.14-15.cz
Úvodní obrázek článku Komorní výstava v grafickém kabinetu galerie připomíná výročí 70 let od jejího založení 20. listopadu 1953. Prozatímní sídlo měla tehdy v zámku v Kroměříži. Převzala do své odborné péče podstatnou část bývalé sbírky firmy Baťa včetně obrazů z 19. století ze sbírky Emila Saluse. Současná prezentace s názvem Nový začátek je jen symbolickým výběrem z tohoto konvolutu výtvarných děl, na jehož základech rozvíjela dále svoji činnost. V grafickém kabinetu budou vedle několika obrazů a plastik, doplňujících současnou stálou expozici, zastoupeny především kresby předních umělců, například Emila Filly, Adolfa Hoffmeistera, Vlastislava Hofmana, Františka Hudečka, Františka Kalába, Františka Koblihy, Jaroslava Krále, Cypriana Majerníka, Linky Procházkové, Antonína Procházky, Zděňka Seydla nebo Richarda Wiesnera. Tato cenná a nedílná část sbírkového fondu galerie nemůže být díky svému charakteru dlouhodobě vystavena ve stálé expozici, je uložena v depozitáři a představována jen výjimečně. Komentovaná prohlídka výstavy: 25. 7. 2023