Den architektury

Úvodní obrázek článku Festival Den architektury se v letošním roce uskuteční mezi 29. zářím až 5. říjnem. Letošní ročník má motto Objev konstrukce! a v programu se zaměří na výjimečná konstrukční řešení nejen s ohledem na vzhled staveb, a to jak v historické architektuře a v architektuře 19. století a jejího industriálního odkazu, tak staveb 20.–21. století. Ve Zlíně je naplánována procházka po továrním areálu, ale také návštěva budovy Centroprojektu. Jako každoročně bude otevřen také Památník Tomáše Bati. Festival pravidelně připomíná výročí významných osobností architektury. Letos se vydá také po stavbách jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečné architektury u nás – Karla Pragera, který se narodil před 100 lety. Při této příležitosti vám pořadatelé představí panelový dům v Otrokovicích, který architekt navrhl spolu s Karlem Janů v roce 1953. Součástí Dne architektury je i festival Film a architektura, který zpřístupňuje téma architektury skrze film, jakožto srozumitelného a inspirativního média. Festival prostřednictvím svého kurátorsky uchopeného programu je již několik let pořádán s ambicí být respektovanou akcí mezi zahraničními filmovými festivaly o architektuře. Na celý program je vstup zdarma. Změna programu vyhrazena.