Letem světem

  • Datum konání:6.8. - 15.9.2019
  • Organizátor:Filmový uzel Zlín
  • Místo konání:Filmový uzel Zlín
  • Telefon:720979760
  • E-mail:info@filmovyuzel.cz
  • WWW:filmovyuzel.cz
Úvodní obrázek článku Na ulici Chrastěšovské je malé zařízení, ve kterém ve dvou rodinných skupinách žije maximálně 16 dětí od nejútlejšího věku do ukončení přípravy na povolání. Při zapojování dětí do volnočasových aktivit nám hodně pomáhá spolupráce s místním Domem dětí a mládeže, tělovýchovnými zařízeními, s organizací Junák, s nadacemi – Terezy Maxové, Jana Pivečky, Tomáše Bati a účast našich dětí v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - DofE. Ve spolupráci s Filmovým uzlem jsme nyní připravili tuto poměrně velkou prezentaci výtvarných prací. K vidění jsou malované filmové klapky, témata si autoři volili individuálně dle svých oblíbených filmů a filmových pohádek. Dalším oddílem jsou malby do „filmových pásů“ s tématem volný čas a v letošním roce děti a přátelé tvořili koláže na volné téma. Většina vystavených děl je po ukončení výstavy prodejná. Získané finanční prostředky budou použity na nákup materiálu na další výtvarné, popřípadě volnočasové aktivity dětí. Výstava je k vidění v prostorách 3. patra Filmového uzlu a potrvá do 15. září. Vstup je volný.