Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice. Nizozemské umění 16. a 17. století

  • Datum konání:3.3. - 5.7.2020
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Kontaktní osoba:galerie
  • Telefon:+420 573 032 220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.galeriezlin.cz
Úvodní obrázek článku

Grafická sbírka zámku Buchlovice patří už od konce 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě. Její skladbu tvoří téměř šest a půl tisíce grafik předních osobností mnoha epoch umění 15. až počátku 20. století. Zatímco české umění sbírka sleduje pouze okrajově, její těžiště spočívá v dílech tvůrců cizích evropských zemí, zejména Německa, Itálie, Francie či Nizozemí. Sbírkový fond se navíc do současnosti dochoval ve vzácné intaktnosti a nenarušenosti. I přes tyto skutečnosti však buchlovická sbírka zůstává širší veřejnosti téměř neznámá. Jedinečnou příležitost k jejímu hlubšímu poznání představuje aktuální výstava, která se soustředí na nizozemskou část kolekce. Výběr zahrnuje nejvýznamnější holandské a vlámské umělce 16. a 17. století, k nimž náleží Lucas van Leyden, Pieter Bruegel starší, Rembrandt van Rijn nebo Hendrick Goltzius. Výstava je připravena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Vernisáž výstavy: 3. 3. v 17.00 hod. Komentované prohlídky výstavy s kurátorkou výstavy: 24. 3. a 21. 4. 2020 v 17 hod.