Architekt Pavel Šimeček

  • Datum konání:20.7. - 26.9.2021
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Kontaktní osoba:Galerie
  • Telefon:573032220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.galeriezlin.cz
Úvodní obrázek článku Výstava představuje prostřednictvím plánů, fotografií, výtvarné tvorby, publikací a osobních dokumentů tvorbu architekta a urbanisty Pavla Šimečka (1944). Od roku 1979 pracoval ve zlínském Stavoprojektu převážně na návrzích sídlišť a dopravním řešení center měst. Je také autorem obchodního domu Centrum v Uherském Hradišti (1987) nebo provozní budovy autobusového nádraží a nadjezdu na Jižní svahy ve Zlíně (1988). Úspěšně se účastnil také řady architektonických a urbanistických soutěží a získal zakázky z celé republiky. Od roku 2003 působí v Brně. Vedle své profese se věnuje také výtvarné tvorbě a je autorem odborných i populárních statí o architektuře a stavebnictví. Zájem o historii jej přivedl ke kresebným rekonstrukcím a návrhům úprav zřícenin moravských hradů a zámků. Více o výstavě: https://www.galeriezlin.cz/cs/program/architekt-pavel-simecek.html