STŘÍPKY DĚJIN ZAHRADNÍHO UMĚNÍ: KOUZLO STŘEDOVĚKU A RENESANCE V NAŠICH ZAHRADÁCH

  • Datum konání:27.10. - 8.12.2021
  • Organizátor:Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT
  • Kontaktní osoba:Knihovna
  • Telefon:573032220
  • E-mail:info@kfbz.cz
  • WWW:www.kfbz.cz
Úvodní obrázek článku Podzimní přednáškový cyklus připravený ve spolupráci s kroměřížským odborným pracovištěm Národního památkového ústavu představí Českou republiku jako velmoc historických zahrad a parků z nejrůznějších období. Řada z nich je tak cenná, že byla zapsána na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Nedílnou součástí péče o památky zahradního umění je i archeologie, kterou na závěr cyklu představí archeolog Mgr. Jiří Janál. V úvodní přednášce se Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění, zaměří na období středověku a renesance. Cyklus probíhá ve 4 termínech - 27. 10, 3. 11. a 1. a 8. 12 2021. Další podrobnosti na webu knihovny, tj. www.kfbz.cz. Vstupné: 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma. Zvýhodněná vstupenka na celý cyklus 120 Kč, snížené 90 Kč