Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959–1992

  • Datum konání:16.11.2021 - 27.2.2022
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
  • Místo konání:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Kontaktní osoba:Galerie
  • Telefon:573032220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.galeriezlin.cz
Úvodní obrázek článku V pořadí druhá výstava se zaměří na dění v oblasti designu technických oborů ve Zlíně (Gottwaldově) a jeho širším okolí. Její počátek souvisí se zahájením výuky tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni v roce 1959. Konec představuje rozdělení Československa a zároveň zánik dosavadních společenských a ekonomických struktur spojených s rozpadem institucionálního rámce československého designu. Dominantními osobnostmi pozorovaného období jsou zejména pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen zlínského, ale i československého designu. Podobně jako v prvním díle výstavy bude historie zlínského průmyslového designu představena také prostřednictvím nových technologií. Součástí bude speciální aplikace, díky níž návštěvníky výstavou provede virtuální kurátor a budou mít možnost pohovořit s AR „hologramem“ designéra Františka Crháka. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně: 17. 11. 2021–27. 2. 2022, (vernisáž 16. 11. v 17.00) galerie G18 Fakulty multimediálních komunikací UTB: 8. 12. 2021–31. 1. 2022