KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA: ROZUM VERSUS CIT²: ZLÍNSKÝ PRŮMYSLOVÝ DESIGN 1959-1992

  • Datum konání:8.12.2021
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT
  • Kontaktní osoba:Galerie
  • Telefon:573032220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.galeriezlin.cz
Úvodní obrázek článku Galerie zve 8. prosince v 17.00 hodin na komentovanou prohlídku výstavy Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959-1992. V pořadí druhá výstava se zaměřuje na dění v oblasti designu technických oborů ve Zlíně (Gottwaldově) a jeho širším okolí. Její počátek souvisí se zahájením výuky tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni v roce 1959. Konec představuje rozdělení Československa a zároveň zánik dosavadních společenských a ekonomických struktur spojených s rozpadem institucionálního rámce československého designu. Dominantními osobnostmi pozorovaného období jsou zejména pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen zlínského, ale i československého designu. Výstava je součástí rozsáhlého projektu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Národního technického muzea, mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059).