KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA: ZDEŇKA SALETOVÁ. z - NIT – ra

  • Datum konání:14.12.2021
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT
  • Kontaktní osoba:Galerie
  • Telefon:573032220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.galeriezlin.cz
Úvodní obrázek článku Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy Zdeňka Saletová. z - NIT - ra. Tato autorka patří ke střední generaci umělců, jejichž tvůrčí cesta je provázána se zlínskou výtvarnou scénou. V letech 2000 až 2003 absolvovala Zlínskou soukromou vyšší odbornou školu umění a ve studiích pokračovala v Praze na Akademii výtvarných umění, kde prošla ateliéry Jana Koblasy, Miloše Šejna a Jindřicha Zeithammela, u něhož výuku v roce 2009 završila. Ačkoliv od počátku inklinuje k sochařství, její tvorba se formuje na mnohem širším základu a vyznačuje se mimořádným citem pro kombinaci rozmanitých výtvarných technik a přístupů. Tradiční sochařský materiál se tu objevuje vedle křehkého média papíru, slepotisky se doplňují s náročným procesem vyšívání, subtilní linie střídají pestrobarevné malířské vstupy. Přes variabilitu uměleckých postupů však její dílo zůstává silně vnitřně soudržné. Vychází z hloubky duchovního soustředění a skrze fragmenty našeho světa proniká do dalších dimenzí, aby odkrylo hlubší principy utváření světa. Často se jedná o variace vybraného okruhu motivů, který zahrnuje díla na bázi kruhových útvarů, zpodobení embryonálních stavů člověka, obrazce modliteb, ale rovněž práce čerpající z tvarového a koloristického bohatství lidových krojů. V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně se jedná o autorčinu první samostatnou prezentaci.