OD KOSMY PŘES DALIMILA: aneb kroniky inspirující

  • Datum konání:1.2. - 27.2.2022
  • Organizátor:Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  • Místo konání:Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  • Kontaktní osoba:Lečíková Silvie
  • Telefon:734769971
  • E-mail:silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz
  • WWW:www.muzeum-zlin.cz
Úvodní obrázek článku OD KOSMY PŘES DALIMILA: KRONIKY INSPIRUJÍCÍ | výstava 24. 9. 2021 - 27. 2. 2022 1. NP budovy 14 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PRO VEŘEJNOST 3. 2. 2022 v 16.00 - Mgr. Veronika Balajková Výstava prezentuje 20 tapisérií, které jsou replikami iluminací Pařížského zlomku nejstarší česky psané a veršované Kroniky tak řečeného Dalimila. Jde o latinský překlad této kroniky zhotovený pravděpodobně v Itálii pro Karla IV. v letech 1331 až 1333. Dvacet nádherných iluminací inspirovalo Věru Mičkovou k převedení těchto maleb do tkané podoby. Pracovala na nich v letech 2009 až 2011 a vytvořila dvacet obdivuhodných tkaných gobelínů o rozměrech 70 x100 centimetrů, na nichž jsou zachyceny epizody z raných českých dějin. Přehlídka jejích mistrovských děl je doplněna tištěnými kronikami, ze sbírek muzeí Zlínského kraje zachycujícími historii českého kronikářství od Kosmovy kroniky až po dobu osvícenství. Výstava je tak ideální 3D učebnicí seznamující nejen školní děti s dějinami českého kronikářství a dějepisné literatury.