Krásné stavby s krásnou hudbou - Koncert Václava Hudečka

  • Datum konání:7.8.2022
  • Organizátor:Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů
  • Místo konání:Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě
  • WWW:www.akademievhudecka.cz
Úvodní obrázek článku

Koncert Krásné stavby s krásnou hudbou se koná pod záštitou primátora města Zlín Ing. et Ing. Jiřího Korce a s finančním přispěním statutárního města Zlín. Představí se Václav Hudeček a Marek Pavlica, kteří zahrají na housle. Pavel Svoboda (varhany), Marie Svobodová (mezzosoprán), Veronika Kaiserová (soprán). Barocco sempre giovane. Vstupenky lze koupit v Městském a informačním a turistickém středisku Zlín na nám. Míru 12.