Dominik Fey – Stavitelem na přelomu doby

  • Datum konání:11.5. - 31.7.2022
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Telefon:+420 573 032 220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.14-15.cz
Úvodní obrázek článku

Výstava návštěvníka seznámí s životem a dílem architekta a stavitele Dominika Feye (1863-1950), který svou profesní kariéru spojil s tvorbou v regionu jihovýchodní Moravy. Fey svými stavbami např. výrazně zasáhl do podoby pomalu se proměňujícího Zlína na konci 19. stol. – budovy Záložny a měšťanské školy. Rejstřík jeho tvorby byl široký. Od eklektického stavitelství – budova radnice v Napajedlích, až po díla reflektující jurkovičovskou secesi – vlastní dům Na Tůni v Uh. Hradišti. Feyovi byla vlastní i hluboká znalost barokního tvarosloví, kterou využil při práci např. na zámku Buchlovicích. Výstava se koná při příležitosti 700 let města Zlína.