HLAVNÍ POUŤ K PANNĚ MARII DO ŠTÍPY

  • Datum konání:10.9. - 11.9.2022
  • Organizátor:Římskokatolická farnost Štípa
  • Místo konání:ŠTÍPA U ZLÍNA
  • WWW:www.stipa.cz
Úvodní obrázek článku

Římskokatolická farnost Štípa Vás srdečně zve na Hlavní pouť na Mariánském náměstí ve Štípě. V kronikách je zaznamenáno, že roku 1391 obdaroval štípský kostel Ješek ze Šternberka. Je tedy pravděpodobné, že poutě k zázračné madoně do Štípy a byly rozšířené již v 14. století. Ne jinak to bude i v letošním roce, kdy tedy připadá výročí 631 let od první písemné zmínky o Štípě.

PROGRAM sobota 10. září 13.30 mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku 14.30 – 15.30 program pro děti a mládež 16.30 modlitba růžence 17.00 poutní mše svatá

neděle 11. září 7.00 mše svatá ve starém kostelíku 8.15 mše svatá 9.30 mše svatá 11.00 slavnostní mše svatá, celebruje P. Ladislav Švirák, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci 15.00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky