Historie muzejnictví v Napajedlích

  • Datum konání:22.9. - 20.11.2022
  • Organizátor:Muzeum Napajedla
  • Místo konání:Muzeum Napajedla
  • Kontaktní osoba:Mgr. Barbora Košutová
  • Telefon:604524105
  • E-mail:muzeum@napajedla.cz
  • WWW:muzeum.napajedla.cz
Úvodní obrázek článku

Depozitář Muzea Napajedla je běžně očím veřejnosti skryt. U příležitosti oslavy dlouhé historie napajedelského muzejnictví zveme k jeho prohlídce, abychom návštěvníkům představili šíři tematického záběru i rozmanitost našich sbírek. Nejdůležitější poslání muzea se totiž skrývá v policích plných sbírkových předmětů. Ačkoli nebývají k vidění často, uchováváme je stejně, jako naši předchůdci na konci 19. století, aby mohly zprostředkovat historii města i podobu každodenního života budoucím generacím.

Výstavní sál o patro výše připomene pozapomenutou historii města i zlatou éru napajedelského muzejnictví. Vystavené předměty jsou výsledkem sběratelské činnosti Muzejního a archeologického spolku, který je prezentoval ve „starém“ napajedelském muzeu v meziválečném období. Toto muzeum však správní reformou v 50. letech zaniklo a sbírky přešly do dnešního Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Novou kapitolu napajedelského muzejnictví začal psát Klub přátel Napajedel v roce 1992. Později se přejmenoval na Muzejní klub a jeho zásluhou bylo v roce 2000 otevřeno muzeum, které od roku 2013 sídlí v Novém Klášteře v Napajedlích.