PETR BAŘINKA - SUPER LAST MINUTE

  • Datum konání:10.8. - 27.11.2022
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT | Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Telefon:573032220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.14-15.cz
Úvodní obrázek článku

Petr Bařinka (1979 ve Zlíně) je multimediální vizuální umělec. Ve svém díle kombinuje zdánlivě naivní pohádkové prvky se závažnějšími tématy vztahující se k paměti, nevědomí, strachu, fantazii. Zachycuje obrazy, které se mu otiskují do paměti. Jeho tvorba využívá celou škálu aktuálních technik od malby přes sochařství, fotografii, film, až po digitální tisk a animaci. Neustále experimentuje s různými materiály a technikami. Absolvoval v ateliéru českého sochaře Kurta Gebauera na VŠUP v Praze a v rámci doktorandského programu studoval v ateliéru malby prof. Ivana Csudaie na VŠVU v Bratislavě, kde se zabýval vizuálními schématy modernismu a digitálního obrazu. Co chce říct název SUPER LAST MINUTE? Přídavek „super“ k poslední minutě zvyšuje intenzitu super výhodné nabídky cesty na dovolenou k moři. Autor vystavené kolekce děl názvem neláká na prázdninovou cestu, ale na imaginární a strašidelnou cestu „do prázdna“, jež se otevírá jako oceán, jako kosmická prázdnota osiřelého vesmíru po „konci světa“, respektive po (sebe)záhubě lidstva na planetě Zemi. Je to představa, ze které smrtelníka jímá závrať. Instalace nás však neprovádí „dnem poté“, ale odehrává se na pomyslném prahu, na hraně obrazně exponované „úplně poslední minuty“ totální události, za níž by neskončil jen život jedince ve smyslu poslední hodinky, ale konec života všech lidských, potažmo živých bytostí. SUPER LAST MINUTE je imaginární minuta světa. Přesněji, poslední minuta lidstva na naší planetě.