TRIENÁLE PROSTOR ZLÍN 2022

  • Datum konání:6.9. - 6.11.2022
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:okolí budovy 14
  • Telefon:+420 573 032 220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.14-15.cz
Úvodní obrázek článku

Trienále Prostor Zlín patří od raných devadesátých let k důležitým aktivitám Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Prezentace současného umění ve veřejném prostoru se jednou za tři roky střídala s Novými zlínskými salony a Zlínskými salony mladých. Proběhlých osm ročníků mělo různý rozsah, vystřídalo se při nich několik desítek umělců nejen z Česka a všechny se potýkaly s aktuální společenskou atmosférou i specifikem samotného Zlína. Letošního devátého ročníku se zúčastní Anna Huláčová, Tomáš Moravec, Pavla Sceranková a TIMO, čtyři umělci s bohatými zkušenostmi s vystavováním mimo bezpečí galerie. S veřejným prostorem pracuje každý z nich jiným způsobem. Od figurální sochy, přes objekty, instalace po graffiti. Zlín se za tři dekády zásadně proměnil. Umělci nemají k dispozici zanedbané a zároveň mimořádně inspirativní, postindustriální město. Veřejný prostor je ve Zlíně opečovávaný jako málo kde, ale nepřestává být výzvou.