LUBOMÍR JARCOVJÁK … PRŮ / ŘEZ …

  • Datum konání:28.9. - 27.11.2022
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT | Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Telefon:+420573032220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.14-15.cz
Úvodní obrázek článku

Výstava představuje poprvé v ucelené formě dílo významného umělce a výtvarného pedagoga Lubomíra Jarcovjáka (1962), který je svým životem i tvorbou pevně spojen s městem Zlínem. Jarcovják rozvíjí svá tvůrčí zkoumání v pestrém kontextu různých médií a výtvarných postupů, které sahají od grafických listů a jiných svébytných prací na papíru či z papíru, přes trojrozměrné objekty a monumentální sochařské formy, až po barevně kontrastující obrazové kompozice. Jejich východiskem jsou převážně elementární formy geometrické povahy, které symbolizují nejen autorův intenzivní vztah ke světu a přírodě, ale i jeho hlubokou úctu k historickým a duchovním hodnotám. Jarcovják je rovněž autorem řady monumentálních realizací ve veřejném prostoru a pravidelně se účastní sochařských sympozií. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří Křížová cesta v Bukovanech u Kyjova (2000-2010), Kubus ve Zlíně (1997) nebo kamenné monumenty v Uherském Brodě, Třinci či Ratíškovicích. Široce koncipovaná přehlídka Jarcovjákovy tvorby je pojata jako pocta k autorovu významnému životnímu jubileu - šedesátému výročí narození. Její název odkazuje k jednomu z dlouhodobých témat umělcovy práce: prolínání a pronikání odehrávající se mezi neměnností a proměnlivostí veškerých jevů. Setkání s autorem Lubomírem Jarcovjákem a křest katalogu 25. 10. v 17.00 hod.