KAREL ČAPEK: FINE NOTES – A TA CESTA BYLA DOBRÁ

  • Datum konání:7.12.2022 - 12.3.2023
  • Organizátor:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Místo konání:14|15 BAŤŮV INSTITUT | Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
  • Telefon:+420573032220
  • E-mail:info@galeriezlin.cz
  • WWW:www.14-15.cz
Úvodní obrázek článku

Výstava představuje především kresby Karla Čapka z jeho cest po Evropě uskutečněných v letech 1924 – 1936, které posléze doprovázely jeho cestopisné knihy (Anglické listy, Výlet do Španel, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever). Budou zde také vystaveny rukopisy Karla Čapka přímo se vztahující k těmto kresbám. Expozice bude doplněná úzkým výběrem obrazů Josefa Čapka zapůjčených ze Západočeské galerie v Plzni a objeví se zde také vzácný a jedinečný pastel – Portrét Karla Čapka (datovaný kolem roku 1907). Součástí výstavy bude také zastoupení žijících umělců přímo se dotýkajících spisovatelova díla a života, pozvání přijala Věra Nováková (kresby ke knize vzpomínek Heleny Čapkové – Moji milí bratři), Jiří Surůvka - a malíř Tomáš Císařovský zde představí obraz přímo vytvořený pro výstavu – Portrét Karla Čapka. Také zde bude vystavený obraz Astronauta od Pavla Brázdy jako reminiscence na Čapkovu hru RUR. Výstava je další v pořadí z volného cyklu, ve kterém se potkávají stěžejní osobnosti českého písemnictví v souvislosti s výtvarným uměním - předchozí výstavy byly věnovány Jiřímu Kuběnovi, Vítězslavu Nezvalovi, Jiřímu Kolářovi, Karlu Hynku Máchovi, Karlu Hlaváčkovi, Jaromíru Erbenovi, Alénu Divišovi, Jiřímu Karáskovi ze Lvovic, Otokaru Březinovi a Jakubu Demlovi. Výstavy se konají za spolupráce s Památníkem národního písemnictví v Praze. Komentovaná prohlídka s kurátorem - 14. 2. v 17.00 hod. Komentovaná prohlídka výstavy s Hasanem Zahirovićem - 24. 2. v 16.00 hod. Vzpomínkový večer na Miroslava Halíka: Tomáš Halík: Pokračovat v cestě Karla Čapka - 24. 2. v 18.30 hod. Derniéra k výstavě: Ke rtům sklenku rudého vína aneb obyčejný život s Dagmar Peckovou, Jiřím Pavlicou, Josefem Fojtou a Igorem Barešem - 4. 3. v 17 hodin.