NoNeck: streetartista v důchodu

NoNeck - Streetartista, který reprezentuje Zlín na scéně českého i mezinárodního graffiti. Dneska už o sobě s vtipem prohlašuje, že je street artista v důchodu, který zanechával svůj výtvarný odkaz ve veřejném prostoru Zlína i světa po dobu 20 let. S NoNeckem jsme se bavili o tom, jak je na tom město Zlín s pouliční tvorbou, jaký má graffiti význam a vliv na společnost a kde se dnes můžeme ve Zlíně či okolí setkat s něčím, co za to opravdu stojí. NoNeck dnes již spíše inklinující k ateliérové tvorbě pravidelně pendluje mezi Zlínem a Indonésií.

Rozhovor vedla Eva Gartnerová, ředitelka Komunikační agentury FMK UTB, kterou baví kreativní průmysly, design a umění

NoNeck Graffiti Rozhovor Zlínsko a Luhačovicko

Podchod u autobusového nádraží ve Zlíně

Na začátek se rozehřejeme a zkusíme našim čtenářům přiblížit svět pouliční tvorby. Jak vnímáš rozdíl mezi graffiti, street artem a uměním ve veřejném prostoru a co vlastně je/byla tvoje oblast?

Graffiti vychází z písma či tagu /podpis tvůrce/, postupem času se začaly nabalovat další prvky, které asi můžeme nazývat street artem. Přijde mi zbytečné to takhle kategorizovat. Záleží na každém, jaký si zvolí přístup. Můžeš dělat šablony, lepit plakáty, malovat vlaky, ale všechny spojuje touha po dobroužství. Tvořit ve veřejném prostoru a přizpůsobit si své okolí svému názoru a vkusu, bez ohledu na souhlas společnosti = svoboda. V tom vnímám největší rozdíl mezi „oficiálním uměním“ ve veřejném prostoru. Jež vzniká organizovaně na objednávku oproti streeta artu, které se objevuje živelně tzv. odspodu. 

Mé začátky sahají ke konci 90. let, prošel jsem si od klasického pouličního graffiti /tagy, rychlá stříbra/ přes vlakové šílenství po experimentální polohy abstrahování písma až k legální muralové tvorbě u které jsem skončil.

NoNeck StreetArt Rozhovor Zlínsko a LuhačovickoNoNeck: "Tvořit ve veřejném prostoru a přizpůsobit si své okolí svému názoru a vkusu, bez ohledu na souhlas společnosti = svoboda."

Jakou roli má podle tebe street art nebo graffiti? Co všechno může ovlivnit/ sdělit/ rozvíjet? Jak k tomu přistupují města v ČR?

Dokáže přitáhnout pozornost a upozornit na zanedbané části měst, či je revitalizovat tak, aby lidé ztratili ostych se v dané lokalitě pohybovat. Velmi zvládnutou organizaci mělo město Cheb, kde galerie GAVU organizovala každoroční street art festival (Graffiti boom), na kterém se vystřídala řada předních českých street artistů. V rámci této akce vzniklo mnoho muralů. Přijde mi to jako logické spojení: aby tyto aktivity měla na starost výtvarná instituce, která má kurátorské a organizační schopnosti podobné akce zaštítit. Spousta dalších festivalů je v rukou spolků a občanských společností, zaštítěna a dotována městy. Můžeme jmenovat např. Streetart festival Olomouc, United Colours Ostrava, Mural Cejl Brno.

Street art a graffiti – kdy je to obohacení veřejného prostoru a kdy další vizuální SMOG?

Věřím, že každý element pouliční tvorby má ve městě své místo, ať se jedná o mural či graffiti tag. 

NoNeck StreetArt Rozhovr Zlínsko a Luhačovicko

NoNeck: "Zájem o street art upadá. Zůstalo pár posledních mohykánů, kteří to myslí vážně."

Některá města, jako například Lodz v Polsku, na street artu staví i část turismu a lákají na tzv. muraly (velkoplošné malby na stěny ve veřejném prostoru) lidi z celé Evropy. Jak je to se street artem ve Zlíně, jak to vnímáš?

Bohužel, Zlín nikdy nebyl vhodným místem pro street art díky své modernistické podobě. Chybí zde zázemí staré výstvaby jako je v Polsku a dalších historických městech. Proto zde nebyla nikdy velká komunita, která by se tomu věnovala. Momentálně cítím velký útlum, kdy zájem o street art opadá. Zůstalo pár posledních mohykánů, kteří to myslí vážné. Čest jejich vášni. 

NoNeck Street Art Rozhovor Zlínsko a Luhačovicko

NoNeck: "Zlín nikdy nebyl vhodným místem pro street art, kvůli své modernistické podobě. Chybí tu zázemí staré výstavby, jaké je v Polsku nebo větších městech."

Ve Zlíně najdeme asi nejznámější graffiti, která se pravidelně obmněňují v podchodu u nádraží, dokázal bys dát ještě další tipy na místa, kam se vydat za touto formou ve veřejném prostoru Zlína?

Nikam, většina zón umřela, díky nové vystabě či revitalizaci okolí. Jak se město proměňuje a kultivuje, ubývá míst vhodných pro street art a graffiti. Přeci to byl vždy protest proti neutěšenosti města.

Ke konci 90. let vyčlenilo město několik legálních zdí jako odpověď na masivní tvorbu ilegálního graffiti. Postupem času se plochy staly nevhodnými. Zůstalo pár posledních zón, a to Podmost, 16tka na Jižních svazích a zmíněný podchod u autobusového nádraží. Samostatnou kapitolou jsou plochy vyčleněné soukromníky, těch je po Zlíně roztroušených několik. Nejznámější je ulička za fotbalovým stadionem na Cigánově. Na veřejných plochách může tvořit kdo chce. Nepsaným pravidlem je, aby se kompletně překryla původní tvorba. Kdo si domluví soukromou plochu, tak si ji drží pro sebe a své přátele. Určitě bych ale našel pár ploch, které by si zasloužily revitalizovat.

NoNeck Street Art Rozhovor Zlínsko a Luhačovicko

NoNeck: "Ve Zlíně je nejznámější ulička za fotbalovým stadionem na Cigánově, patří k plochám vyčleněným pro street art soukromníky."

Pocházíš ze Zlína a rád se sem vracíš, dlouhodobě ale žiješ v zahraničí. Máš někde některé své dílo, na které jsi fakt pyšný? Setkal ses někdy se zakázkou, kdy jsi za svou tvorbu dostal i honorář?

Největší stopa byla zanechána v Indonésii, kde jsem strávil skoro 3 roky, a to konkrétně v Jogjakartě na Jávě. První rok byl ve znamení ryzí tvorby. Město má výborné podmínky pro malování na ulici, a to díky toleranci místních či chaotickému uspořádní města s množstvím nevyužitých ploch. Také má velkou a pestrou graffiti scénu.

Jednu dobu mě živily i různé malby klubů, hospod a fasád. Postupem času jsem pomalu přešel ke grafickému designu, který mě živí dodnes.

NoNeck Street Art Rozhovor Zlínsko a LuhačovickoNoNeck: "Město Jogjakarta na Jávě, kde jsem žil, má výborné podmínky pro malování na ulici, a to díky toleranci místních či chaotickému uspořádní města s množstvím nevyužitých ploch."

Dočetla jsem se, že už existuje spousta nových metod a nástrojů, kdy graffiti a jejich barvy mají třeba schopnost čištění ovzduší apod. Jaké další trendy nebo novinky tě v poslední době zaujaly? A dá se streetartem opravdu ovlivňovat životní prostředí?

Ano, k horšímu. Co si budeme nalhávat, spotřeba sprejů je enormní. Většina skončí v komunálním odpadu a jelikož se jedná o znečištěný materiál, nelze ho dále recyklovat. Takže jakékoliv blbosti, že to čistí vzduch nebo jsou plněné něčím neškodným je pouhé odvádění pozornosti a marketingový balast. Proto jsem vždy preferoval klasické nátěrové hmoty a spreje používal okrajově. 

NoNeck Street Art Rozhovor Zlínsko a LuhačovickoNoNeck: "Jednu dobu mě živily i různé malby klubů, hospod a fasád. Postupem času jsem pomalu přešel ke grafickému designu, který mě živí dodnes."

Co bys v rámci tohoto tématu přál městu Zlín?

Aby více využívala těchto levných postupů k oživení zákoutí Zlína. Veřejnost a komunita by to jistě uvítala.

NoNeckova díla ať už ta street artová nebo ateliérová můžete stále najít na některých místech ve Zlíně i ve světě, pokud vás doma uzamknul lockdown, můžete se na jeho věci podívat na webu NoNeck.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pro Zlínsko a Luhačovicko připravila

Eva Gartnerová

Kulturní a kreativní průmysly mě baví a provází na každodenní bázi. Když ne v rámci volného času, tak v rámci svého působení na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Tam mám krásnou náplň práce, kde můžu supervizovat vznik nových kulturních událostí a pohybovat se mezi skvělými a inspirativními kreativci a designéry. 

 

  • NoNeck: streetartista v důchodu

V okolí také najdete