Z Provodova na hrad Starý Světlov

Zveme vás na příjemnou procházku na pověstmi opředený hrad Starý Světlov ze 14 století. Začneme ve vesničce Provodov, nad kterou leží malebné poutní místo Malenisko s kostelíkem Panny Marie Sněžné. Starobylou krajinou pak dojdeme až na Starý Světlov a zase zpět. Bude to hodně do kopce, ale cestou potkáte spoustu zajímavých míst. 

  • Start a cíl: Provodov
  • Převýšení: 225m
  • Délka trasy: 4km
  • Doba výletu (odhadem): 1,5h
  • Mapa: tady
  • Další trasa na hrad vede také z obce Podhradí, které najdete jen kousek od Luhačovic

Náš výlet začíná v jižní části obce Provodov, odkud po necelém kilometru dojdeme k poutnímu místu Maleniska s kostelem Panny Marie Sněžné. Ten patří už od 18. století k významným poutním místům v regionu a koná se zde každoročně řada poutí. Je zde údajně zázračný pramen se „svatou vodou“ a novodobý oltář pod širým nebem.

 

Malenisko, nádherné poutní místo nedaleko Provodova. Kostelík je zasvěcen Panně Marii Sněžné. 

Odtud mírným stoupáním dojdeme až k hradu Starý Světlov vybudovaný v počátcích 14 století. Podle jedné z pověstí, je na hradě ukrytý poklad. Jen si ji poslechněte. 

Od roku 2013 tu probíhá nejen archeologický výzkum, ale také záchrana a konzervace zbytků zdiva a obnova hradního půdorysu. 

Pověst o Starém Světlově

„Před šesti stoletími kvetla sláva dvou hradů v provodovských kopcích: Světlova a Sehradu. Ale pak oba hrady obsadili loupeživí rytíři Petr Nebojsa a Pankrác z Mikuláše. Přivolali si i jiné zloděje a společně přepadávali, loupili, vykrádali samoty, rabovali v mlýnech a dvorcích. Zemští páni v Brně zamýšleli loupeživé hordy zničit, avšak hrady byly dobře opevněné. Moravští páni tedy raději oba hrady od loupeživých rytířů za dobré peníze odkoupili, aby se jich zbavili. Od těch dob zůstaly na hradech hluboko v zemi zakopané naloupené poklady, které tam loupežníci uschovali, aby se pro ně později mohli vrátit. Po těch pokladech lidé pátrají dodnes. Kdysi se tři sousedé Čada, Valerián a Petráš z Pozlovic dohodli, že poklad zasypaný v nejhlubším sklepě hradu Světlova vykopou. Stařík Gajdoš z Podhradí jim poradil, že mají kopat tam, kde roste starý dub, neboť tam jednou v díře uviděl třpytit se zlato. Podmínkou bylo, že nesměli promluvit, ani kdyby blesky křižovaly oblohu. Pozlovičtí sousedé slíbili jak mlčenlivost, tak odměnu za radu, vzali motyky a lopaty a vydali se za větrné noci k hradu. O půlnoci dorazili na místo a pustili se do kopání. V ten okamžik se spustila bouře. Sousedé mlčky kopali a v duchu plánovali, jak využijí bohatství. Valerián chtěl koupit statek, Čada postavit pálenici. Najednou Petráš narazil na kovové víko truhly. Otevřeli ji a spatřili samé zlaté dukáty. Čada se neudržel a vykřikl: „Zlato, samé zlato!“ Náhle sjel z oblohy blesk, nad hlavami jim zahřmělo a na kraji díry stál rohatý čert s provazem, na kterém je chtěl pověsit na dubu a vyzýval je, aby vylezli ven, jinak zahynou v díře. „Život dražší, než zlato,“ hlesl Petráš a drápal se ven. Ďábel ho uchopil do drápů. „Pane Bože dobrý, pomoz mi!“, vykřikl Petráš. Vtom uhodil blesk přímo do satana, který zmizel, jen zápach po něm zůstal. Petráš zůstal polomrtvý ležet pod dubem. Jeho společníci se už také drápali ven a do díry se začalo sypat kamení. Naráz zadula vichřice a unášela všechny tři v povětří. Druhý den je Provodovští našli špinavé, odřené a potlučené každého z nich na jiném kopci v okolí. Petráše na Komonci, Čadu na Babě a Valeriána na Hvězdě. A tak poklad zůstal dodnes pod troskami hradu Světlova.“

Zdivo, které se dřív ztrácelo pod nánosy náletů a zeminy dnes dobrovolníci, archeologové a obec Podhradí postupně odkrývají. 

Jediným zlatem, který jsme ten den na hradě našli my, byl třpytivý západ slunce zalitý ve zlatých korunách bukových stromů. To je poklad, pro který se sem rádi vracíme.


Výlet připravil

Jan zainer

Mou inspirací je místo, kde žiju. Ačkoliv s rodinou milujeme cestování po světě, okolí Valašských Klobouk je místem, kde jsme vyrůstali a prožívali své první výlety. Je to místo, které utváří náš pohled na svět kolem nás, umění, design, kulturu a životní styl. 

Honza je designér, grafik a fotograf. Spolu se svou ženou Kristýnou Fuksovou tvoří skvělé věci, které můžete vidět na jejich Facebooku

  • Z Provodova na hrad Starý Světlov

V okolí také najdete