Židovské památky Uherského Brodu

Pojďte se toulat tajemnými zákoutími Uherského Brodu, ve kterých kdysi sídlila jedna z největších židovských obcí na Moravě. Projděte se kolem náhrobků na židovském hřbitově, které se v podivných úhlech naklání nad zem, nahlédněte do bývalé katolické školy, která bývala sídlem židovské obce. Židovské památky Uherského Brodu odhalují svá tajemství. 

  • Start a cíl: Uherský Brod
  • Délka trasy: 2,3 Km
  • Doba výletu: cca 2 h

Něco málo z historie

První písemná zmínka o židovském osídlení Uherského Brodu je z roku 1470. Postupem času se zde vytvořila jedna z nejpočetnějších židovských obcí na Moravě. Uherskobrodská židovská komunita přestala existovat v roce 1940. Z bývalého ghetta v jihovýchodní části hrazeného města se dochovaly pouze dvě budovy, stará i nová synagoga i ortodoxní modlitebna v ghettu byly zbořeny.


Fortna v městských hradbách Uherského Brodu

Na místě bývalého Starého židovského hřbitova je dnes městský park. 

Starý židovský hřbitov v Uherském Brodě byl založen v polovině 15. století. Hřbitov býval v jižní části města pod městskými hradbami. Poslední židovské náhrobky byly převezeny na Nový židovský hřbitov roku 1942. Dnes je na jeho místě městský park s pietním pomníčkem.

Na Nový židovský hřbitov byly převezeny všechny náhrobky ze Starého hřbitova. 

 Obřadní síň Nového židovského hřbitova s pamětními deskami obětí holokaustu uvnitř. 

Založení Nového židovského hřbitova je datováno do 1869 a leží naproti Janáčkovu pivovaru. Na ploše 7421m2 se nalézá 1085 převážně novodobých náhrobků, z toho stovka cenných náhrobků byla převezena ze starého hřbitova. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1601. Součástí hřbitova je i modlitebna z roku 1906, kde jsou uloženy desky uhersko-brodských občanů, kteří se stali obětí holokaustu.

Bývalá katolická škola byla na čas sídlem brodské Židovské obce a byla obklopena rozsáhlou židovskou čtvrtí.

Katolická škola s č.p. 823 je rohová budova se secesními prvky postavena v období kolem roku 1905. Původně sloužila jako čtyř třídní německá škola. V roce 1926 byla však škola uzavřena pro nedostatečný počet žáků. V období protektorátu sloužila budova jako sídlo krajské židovské obce pro okolní přilehlá města. Je to jediná původní budova, která se v židovském městě zachovala do dnešní doby. Po válce byla využívána jako internát a domov mládeže. V 80 letech v přízemí fungovala jídelna gymnázia a ve vrchním patře učebny. Následně zde byla založena katolická škola, která je zde dodnes.

Jak navštívit židovské památky v Uherském Brodě? Židovský hřbitov a obřadní síň jsou přístupné veřejnosti, klíč je k dispozici v Městském informačním centru v Uherském Brodě.

Kam ještě v Brodě vyrazit?


Výlet připravil

Jan zainer

Mou inspirací je místo, kde žiju. Ačkoliv s rodinou milujeme cestování po světě, okolí Valašských Klobouk je místem, kde jsme vyrůstali a prožívali své první výlety. Je to místo, které utváří náš pohled na svět kolem nás, umění, design, kulturu a životní styl. 

Honza je designér, grafik a fotograf. Spolu se svou ženou Kristýnou Fuksovou tvoří skvělé věci, které můžete vidět na jejich Facebooku

 

  • Židovské památky Uherského Brodu

V okolí také najdete