Výlet na Andělský hrad: Sehrad - Engelsberg

Zveme Vás na odpolední procházku do Vizovických vrchů nad Horní Lhotu mezi Vizovicemi a Luhačovicemi, kde měl své sídlo ve středověku Andělský hrad. Dnes se mu říká Sehrad nebo starším názvem Engelsberg. 

 Přístup k hradu protíná na Moravě ojedinělý dochovaný obranný systém pěti příčných valů a příkopů ve vzdálenosti cca 10m, pocházejících z první poloviny 15. století. Ve 14 století zde žili loupeživý rytíři Ješek a Stašek, bratři ze Sehradic, po kterých hrad nese také název.

Samotné jádro hradu mělo rozměry 35x20m. První písemná zmínka je z roku 1261, kdy byl založen biskupským leníkem Helembertem de Turri. Pod názvem Engelsberk (Andělský hrad) se hrad naposledy připomíná roku 1375. V roce 1380 se setkáváme s dalším názvem hradu Engelswald. Na přelomu 14. a 15. století však začíná převládat název Sehradice, přenesený na původní název Engelsberk. Ve zprávách k roku 1518 se již hrad uvádí jako opuštěný.

Hrad zanikl zřejmě v souvislosti s česko-uherskými válkami na přelomu 60. a 70. let 15. století. Pojmenování hradu Sehrad, používané dodnes, má původ v německém přepisu názvu Sehradice jako Zehrad. V této německé podobě vytrval až do 19. století.

Kousek od hradu je umělá vodní nádrž pocházející ze středověku. Podle pověsti zde vodník topil selata. Jasně patrná rozrytá půda od divočáků kolem nádrže naznačuje, že na nedostatek selat si vodník stěžovat rozhodně nemůže ani dnes.


Výlet připravil

Jan zainer

Mou inspirací je místo, kde žiju. Ačkoliv s rodinou milujeme cestování po světě, okolí Valašských Klobouk je místem, kde jsme vyrůstali a prožívali své první výlety. Je to místo, které utváří náš pohled na svět kolem nás, umění, design, kulturu a životní styl. 

Honza je designér, grafik a fotograf. Spolu se svou ženou Kristýnou Fuksovou tvoří skvělé věci, které můžete vidět na jejich Facebooku

  • Výlet na Andělský hrad: Sehrad - Engelsberg

V okolí také najdete