Malenisko: Poutní místo u Provodova

Provodov je maličká vesnička, která leží mezi Zlínem a Luhačovicemi. Jen kousek za vsí stoupá prudká cesta mezi sady k poutnímu kostelíku na Maleniskách. Kostel je zasvěcen Panně Marii Sněžné a je dodnes kouskem krajiny, která dýchá příjemnou starosvětskou atmosférou. 

Malenisko je poutním místem už od 18. století. Místní mlynářce, postižené těžkou oční chorobou, se prý ve snu zjevil stařec, který jí ukázal místo se studánkou, ve které měla být zazračná voda. Mlynářka pospíchala ke studánce, oči si omyla a zázračně se uzdravila. Od té doby sem proudí poutníci z celého kraje. Samotný pramen se prý nachází pod oltářem kostelíčka. Upravenou studánku s přístřeškem najdete jen malý kousek od kostela. 


Kudy nejlépe na Malenisko? Turistickou procházkou z Luhačovic, delší procházkou ze Zlína nebo z Luhačovic na kole. 


Poutní kostel Malenisko. Zasvěcený je Panně Marii Sněžné, lidé se sem ale chodí klanět od nepaměti Panence Marii Provodovské. Foto: Jan Zainer

Obraz Matky Boží Kojící, který u studánky visí, je raritou všude na sever od Alp. Jeho autor není znám, ale kostelu ho za své zázračné uzdravení věnovala Dorota Jahodíková z Pašovic. Originál dnes můžete obdivovat uvnitř maleniského kostela, reprodukce pak stráží hned několik studánek v okolí. 

Obraz Panny Marie Kojící je raritou ve všech zemích na sever od Alp. V Provodově střeží studánku zdravé vody. Její podobiznu byste našli také u mnoha studánek v okolí. Foto: Petr Slavík

Vnitřek kostela působí jednoduše a čistě, zdobí jej oltář s obrazem Panny Marie Kojící a také vyobrazení Panny Marie Sněžné. Dodnes se tu pořádají poutě, svaté přijímání i nedělní mše. Dodnes na ně chodí i babičky v květovaných šátcích a krojových jupkách. 

Malenisko si dodnes dokázalo zachovat klidnou starosvětskou atmosféru. Foto: Petr Slavík

Ke kostelu se dá snadno dojít přímo z Provodova, krásná cesta sem ale vede také z Luhačovic nebo z Podhradí. Podhradskou cestou byste mohli potkat hrad Starý Světlov a křížovou cestu s kaplí, která nad kostelem stoupá prudkým lesem. 

Pod kostelem bývá také občas otevřená hospoda, kde dostanete pivo, párek i limču. Foto: Petr Slavík

Malenisko je klidný a mírný kout krajiny, který tiší lidskou duši a těší oko. Najdete tu čas k zastavení a možná troše tichého rozjímání nad krásou krajiny. 

Úvodní fotka: Petra Sýkorová

  • Malenisko: Poutní místo u Provodova

    Provodov

V okolí také najdete