Uherský Brod a okolí

Uherský Brod, jedno z nejstarších sídel na Moravě, strážce Moravy, město královské, město Jana Amose Komenského. Město s uvolněnou letní atmosférou, které se dívá do slováckých vinic i do tajuplných lesů Bílých Karpat.