O společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. zajišťuje destinační management pro turistickou oblast Zlínsko a Luhačovicko zahrnující obce s rozšířenou působností Zlín, Luhačovice, Otrokovice, Vizovice, Valašské Klobouky a Uherský Brod. Destinační společnost vznikla v roce 2017 a jejím úkolem je vytvářet platformu pro vzájemnou komunikaci, koordinaci a kooperaci mezi aktéry z veřejného, soukromého i neziskového sektoru za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu.  

Naše vize

Zlínsko a Luhačovicko je místem, kde každý je hrdým průvodcem samotnou destinací. Místní obyvatelé, podnikatelé, zástupci veřejného i neziskového sektoru jsou propagátory destinace. Aktivně spoluvytvářejí autentické zážitky, díky kterým si návštěvníci a turisté destinaci zamilují, tráví zde více času, pravidelně se do ní vrací a stávají se samotnými propagátory a ambasadory destinace. 

 

Naše mise

Jsme destinační společností Zlínsko a Luhačovicko a společně s našimi partnery tvoříme, propojujeme a rozvíjíme přehlednou a ucelenou nabídku cestovního ruchu. Jsme destinací, kde jednotliví aktéři cestovního ruchu jsou partnery, nikoliv konkurenty, kteří efektivně spolupracují a spoluvytvářejí v destinaci takové prostředí (informační, navigační atp.), ve kterém se návštěvník a turista přirozeně pohybuje. Zároveň na své cestě destinací cítí autenticitu a je motivovaný objevovat více, proto rád v destinaci zůstává déle a rád se vrací.

NÁŠ CÍL

Vytváření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti a zachování principů pro udržitelný cestovní ruch. Vytváření partnerství poskytovatelů služeb soukromého, veřejného i neziskového sektoru. Zvyšování délky přenocování v destinace při zachování průměrné délky pobytu.

Společně s našimi partnery rozvíjíme témata k rozvoji nebo propagaci v rámci společné 3 K PLATFORMY. 

naše činnost

 • realizace destinačního managementu
 • realizace a koordinace marketingových aktivit cestovního ruchu v oblasti
 • koordinace nabídky cestovního ruchu v destinace
 • tvroba produktů cestovního ruchu v destinaci
 • sdružování aktérů cestovního ruchu v destinaci a vytváření platformy pro jejich vzájemnou komunikaci, koordinaci a kooperaci
 • spolupráce s úřadem Zlínského kraje, s krajskou i národní destinační agenturou
 • tvorba strategických a koncepčních dokumentů pro rozvoj destinace
 • sledování a měření ukazatelů výkonnosti destinace 
 • ziskávání finačních prostředků od veřejných a soukromých subjektů pro činnost destinační společnosti
 • podpora toku informací v destinaci 
 • poradenství aktérům cestovního ruchu v destinaci
 • realizace školením, workshopů a společných setkání

Členové

Luhačovské Zálesí Město Luhačovice | Městys Pozlovice | Statutární město Zlín | Mikroregion Valašské Klobucko | Město Otrokovice | Mikroregion Vizovicko | Mikroregion Slušovicko | Hotel Augustiniánský dům | Hotel Vega | Wellness Hotel Pohoda | Boutique hotel Radun | Město Slavičín | Bistrotéka Valachy | Vila Jiřinka | Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE | Lázně Luhačovice | Hotel Ambra  | Hotel Vyhlídka | Koma Modular | Hotel Tomášov | Město Uherský Brod | Zámek Wichterle | Hotel Lázně Kostelec | Penzion U Přehrady | Rudolf Jelínek | Glamping Luhačovice | Interhotel Zlín | Filmový uzel Zlín | Hotel Vila Viola | Hotel Baltaci Atrium | Zlín Film Festival | Barum Czech Rally Zlín | Cheetah Holiday Club | Chocolaterie Chapeau | 14|15 BAŤŮV INSTITUT | Nadace Tomáše Bati |

 

ZAPOJTE SE A POJĎMe SPOLEČNĚ ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ZLÍNSKU A LUHAČOVICKU!

Působíte v cestovním ruchu a záleží vám na jeho rozvoji a celkové prosperitě podnikatelského i neziskového sektoru, místních samospráv a komunit? Uvědomujete si, že cestovní ruch je průřezové odvětví a jeho dílčí témata se musí řešit v provazbě, nikoliv separátně? Nebo je pro vás koncept destinačního managementu nové téma, ale je vám sympatické a rádi byste se dozvěděli více? Zapojte se do destinační spolupráce a buďte součástí dění na poli cestovního ruchu v destinaci Zlínsko a Luhačovicko. Více o výhodách spolupráce a možnosti zapojení se najdete NA TOMTO ODKAZE


 ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY

MĚSÍČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI

Výroční zprávy

Certifikace

EDEN 2019
ČSKS
Kategorizace DMO
   

 český systém kvality služeb